008) Geleenbeekroute 1+2 (27,1 en 28,9 km)

Routebeschrijving Deel.1

Deze Geleenbeekroute bestaat uit twee delen. Het eerste deel, over 27,1 km, begint vanaf station 'Heerlen De Kissel' met een kort aanloopje door het 'Caumerbeekdal', een van de vele zijriviertjes van de Geleenbeek. Bij het Heerlense 'Benzenrade' ontspringt de Geleenbeek in een bronvijver. Daarna gaat het via de Weltervijvers en langs de Weltermolen verder in de richting van 'Terworm', langs het historische kasteel. Wat volgt is de passage van Kasteel Rivieren en de Luipersbeek, ook een van de zijriviertjes van de Geleenbeek. Snel daarna volgt de route de paden langs Kasteel Hoensbroek en de ernaast gelegen Droomvijver. Bij Nuth de passage van de 'Platzbeek' en bij Schinnen de 'Muldersplas'. Via de rand van Schinnen wordt na een mooie groenstrook Kasteel Terborgh bereikt bij Schinnen. Na een mooi bos gaat het verder langs de St.Jansmolen bij Spaubeek om even later via 'Daniken' het station te bereiken van Geleen-Oost.

 

Routebeschrijving Deel.2

Het tweede deel van de Geleenbeekroute, over een afstand van 28,9 km, begint op station Geleen-Oost, en zoekt al snel de oever van de Geleenbeek op. Na 'Munster-Geleen' trekt de route voorbij de 'Ophovenermolen' en de 'Molenbeek' die daar uitmondt in de Geleenbeek. Dan volgt de passage dwars door de stad Sittard, met verrassende plekjes midden in deze stad. Bij het plaatsje 'Millen' komt de bekende 'Rode Beek' in het zicht. Daarna gaat het voorbij 'Nieuwstadt' en bereikt de route 'De Vloedgraaf', een van de vele zijriviertjes van de Geleenbeek. Dan volgen de passages aan de zuidkant van 'Susteren' en de oostkant van 'Dieteren'. Na de oversteek van het 'Julianakanaal' gaat de route verder door 'Roosteren' in de richting van de monding van de Geleenbeek bij 'Ohé en Laak'. Tot slot is er een uitloopstukje naar het station van 'Echt' waar deze Geleenbeekroute eindigt.