“Zijn tuin”

Tijdens de derde en vierde etappe van het Pieterpad werd ik geconfronteerd met gedachten over ‘de tuin’. Door de opmerking van een collega ‘Je krijgt wat je verdient’ overdacht ik dat ‘de tuin’ waarin wij wonen en werken, waarvan wij eten en drinken en van genieten een geschenk is wat je in dankbaarheid kunt aanvaarden. Maar je kunt het ook zien als een toevalligheid. Eenmaal thuis gingen mijn gedachten terug naar een overdenkingsmoment wat we ooit hebben gemaakt met de NS-Gebedsgroep van Heerlen, in de kasteeltuinen van Kasteel Schaloen bij Valkenburg. Een mooi moment om eens stil te staan bij ‘die tuin’ waarin wij leven. Hoe is die Tuin ontstaan, waar was die voor bedoeld en wat is onze taak als mens daarin?

Op de derde dag van het Scheppingswerk dat God verricht zegt Hij het volgende; “Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten, op de aarde; en het was alzo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas, dat naar zijn aard zaad geeft, en geboomte, dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. En God zag, dat het goed was.”

Vervolgens op de zesde dag; “Zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen……. En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.”

Daarna wordt het Scheppingsverhaal nog een keer kort samengevat: "God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten."

God had een prachtige tuin gemaakt, een aanlokkelijke, aantrekkelijke tuin met de meest heerlijke vruchten. Het paste precies bijelkaar. Alles was op elkaar afgestemd. Als je wandelt door ons Limburgse land waar wij wonen en werken, dan zie je ook dat vrijwel alles op elkaar is afgestemd. Alle planten, bomen, groenten, vruchten en alles wat is aangelegd in dit mooie land heeft een functie. Alles staat in het teken tot welzijn van de mensen, om ervoor te zorgen dat het ons aan niets ontbreekt. Daar is deze tuin, die Limburg heet, volledig naar ingericht. En dat gold ook voor die prachtige tuin die God gedurende de Schepping had ingericht.

Op de zesde dag van het Scheppingsverhaal heeft God echter nog iets anders gezegd; “Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt. En God zeide: Zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen.”

Prachtig! God maakt een schitterende tuin waarin Hij de mens plaatst en waarin Hij zorgt voor allerlei heerlijkheden, en zegt dan eigenlijk; “Geniet ervan,…… maar, zorg er wel voor dat het zo blijft!” “Heers over de dieren, onderwerpt de aarde.” In de context kun je dit vertalen als; “Verzorg deze tuin!”

Hiermee kregen wij als mensen een belangrijke taak mee van God. De aarde verzorgen! Synoniemen daarvoor zijn: Waken, helpen, hoeden, kweken, omzien, beheren, bewaken, bewaren, sterken, steunen, toezien, bedienen, bewerken, opletten, oppassen, koesteren, soigneren, verplegen, behandelen, behartigen, bemoederen, beschermen, onderhouden, vertroetelen, aaien, knuffelen, omarmen enz,…… Mooie woorden, die weergeven op welke veelzijdige wijze we de aarde, maar ook elkaar, mogen onderhouden, zodat het ons aan niets ontbreekt.

Als je goed gaat kijken in de ‘Limburgse tuin’ dan zie je veel van Zijn Schepping terug, de diepe en zorgvuldige manier waarop God alles heeft gemaakt. Als je je ogen goed de kost geeft, een prachtig voorbeeld van 'hoe het zou moeten zijn', en hoe God het heeft bedoeld. “Het land zal u tot spijze dienen.” Als je bedenkt wat ons Limburgse land allemaal te bieden heeft aan spijze, dan kun je daarvoor alleen maar dankbaar zijn. Maar er ook aan meewerken of helpen dat het zo blijft…

Ergens in een van de Limburgse tuinen, nabij kasteel Schaloen in Valkenburg, staat een bordje in de tuin, met een tekst hoe God het werkelijk heeft bedoeld en wat Hij daarin van ons verwacht.

 

Niet het heersen over

maar het beheren van

de Schepping moet altijd

centraal staan